ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 11/08/2560
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันแม่โดยการทำความสะอาดวัด กวาดวัด ตัดต้นไม้ร่วมกับพี่ๆทหารมณฑลทหารบกที่16กับพระวัดตาลและคุณครูโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)