ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 10/08/2560

 ได้รดน้ำแครอทและได้ไปลงพื้นเข้าร่วมประชุมกับเกษตรและนั่งฟังโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรและได้ดูงานการปลูกพืชไร้ดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)