การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 23/8/2560

ปลูกต้นดาวเรือง

ร่วมปลูกดาวเรืองร่วมกับ มทบ.16และนักศึกษาวิชาทหาร

ปลูกดาวเรืองถวาย ร.9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)