การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

29 สิงหาคม 2560

ผมได้ไปลงพื้นที่ศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านอารักษ์   ที่ได้ทำสิ่งประดิษฐจากฟางข้าวมาเป็นสิ่งของเครื่องใช่ต่าง ๆ และเครื่องประดับสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)