ฝึกงานวันที่ 19


ฝึกงานวันที่ 19

ช่วงเช้านั่งทำงานตัวเอง ช่วยมึดเวลา 23.00 นัดกับทางสำนักงานที่ทำงานเพื่อจะไปเจอะไม้ไผ่และดูดน้ำออก น้ำเป็นน้ำบริสุทธิ์ กินได้สะอาดปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)