ฝึกงานวันที่20

วันอังคาร ที่29 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้าพวกเราได้พูดคุยกันแล้วได้ช่วยกันหาข้อมูลการทำแผนที่รอบใน ช่วงบ่ายได้เริ่มวาดภาพแผนที่รอบใน และตัดแปะกระดาษสีลงในแผนที่เป็นบางส่วนค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)