หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม

วันที่28สิงหาคม พ.ศ.2560 เช้าวันนี้ คุณปิยะ ได้พานักศึกษาฝึกงานออกนอกสถานที่ไปเข้ารับฟังการบรรยายของชาวบ้านเกี่ยวกับที่ดินตาบอดของชาวบ้าน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนกับปัญหาที่ดินตาบอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)