การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

                                         ช่วงเช้าของวันนี้ได้ทำความสะอาดตึกในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เสร็จแล้วได้ไปศึกษาการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปนกยูงกับหงส์ โดยป้าเรไรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)