การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 28 สิงหาคม 2560)

                ช่วงเช้าท่านอาจารย์ประสงค์  ลีลา  ให้ทำกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พอปลูกต้นไม้เสร็จแล้วได้เข้าไปที่เทศบาลตำบลนายางเพื่อไปพบนายกเทศมนตรีนายาง ได้ทำการแนะนำตัวและสนทนากับท่านนายก ช่วงบ่ายได้ช่วยป้าเรไรทำความสะอาด ห้องพักภายในศูนย์ ปูที่นอน เตรียมห้องพักไว้ให้แขกที่จะมาพัก 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)