ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

                                            วันนี้ได้รับมอบหมายตอนเช้าไปล้างทำความสะอาดตึก ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และได้ไปทำการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปนกยูงและหงส์โดยคุณป้าเรไรเป็นผู้ให้ความรู้ ช่วงบายได้ลงไปศึกษาข้อมูลชุมชนกับท่านผู้ใหญ่ยอด เป็นศิริ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่6 บ้านโคเศรษฐี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  

                                                                         ฉีดน้ำ

                                                            ฉีดน้ำไล่สิ่งสกปรก

                                                                          ขัดพื้น

                                                         ช่วยกันเพื่องานจะได้เสร็จไวขึ้น

                                                 ศึกษาการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปนกยูง

                                            ศึกษาการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงส์


                         สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านภาพถ่ายโดย นายก้องเกียรติ์ ร่มโพธิ์ทองเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)