ฝึกงานวันที่18

วันศุร์ที่25ส.ค.2560 นึกศึกษาได้ลงชุมชนดูเสาไฟตามทางทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กและไปทำแผนที่เดินดินต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)