การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

28 สิงหาคม 2560

 ได้รับการนิเทศครั้งที่ 1  และได้ทราบสาเหตุและปัญหาที่ต้องแก้ใขและจะนำไปปรับปรุงไห้ถูกหลักการพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)