การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

25 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้มีการทำแผ่นพับเกี่ยวกับการแยกขยะ การลดจำนวนขยะและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะที่จะส่งผลเสียต่อชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)