การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่20

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้พวกเราได้ลงพื้นที่ศึกษากลุ่ม อารักษ์สินค้าประดิษฐ์จากฟางข้าว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)