ฝึกงานครั้งที่ 22

25/08/60

               วันนี้ได้ทำงานตามที่พี่เลี้ยงมอบหมาย

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี



บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ความเห็น (0)