ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 22

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม2560  วันนี้คณะจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มาทำพิธีปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ   และได้กิจกรรมรับน้องที่นี้ด้วยเวลาประมาณ 09.00 เป็นการเปิดงานนวัตกรรมข้าวของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยประธานในพิธี คือ อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยรังสิต และคุณแรม เชียงกา ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ นอกจากการเปิดงาน นวัตกรรมข้าวแล้วยังมีการการรับน้องของคณะ เกษตรอีกด้วยมีการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการดำนาในโครงการดำวันพ่อ เกี่ยววันแม่การทำกิจกรรมรวมพี่รวมน้องของ มหาวิทยาลัยรังสิตดดยการทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องปี1ในทุ่งนาโดยการเล่นเกม และชักคะเย้อกันในทุ่งนาเป็นความสนุกสนานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้สนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีกันมากขึ้นโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน

                                        พวกเราได้นำขนมกล้วยไปแจกให้กับนักศึกษา

                       เมื่อทำพิธีเปิดเสร็จคณธอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันถ่ายรูป

เวลาประมาณ 12.00 น. เป็นเวลาพักรับประทานอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ก็จะเรื่อมทำกิจกรรมเพื่อรับน้องต่อ และเตรียมตัวดำนาในช่วงบ่าย

                                           อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมที่จะดำนา

                            นักศึกเตรียมความพร้อมที่จะดำนาและทำกิจกรรมรับน้อง

                                                        อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันดำนา


หลังจากที่ดำนาเสร็จ เวลาประมาณ 18.30 น.พวกเราได้ช่วยกันจัดโต๊ะเพื่อทำพิธีผูกข้อมือ

เวลา18.40 น. เริ่มทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือให้กับรุ่นน้องปี 1 และเหฃ่าคณะอาจารย์ก้กล่าวเริ่มในการทำพิธีในการเริ่มเข้าพิธี  บายศรี

เวลา 20.40 น. จบการทำพิธี คณะอาจาร์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางกลับ

จบการทำงานของวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)