หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 พวกเราถึงสถานที่ฝึกงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้ได้เข้าไปศึกษาประเพณีและพูดคุยกับชาวบ้านที่มีเชื้อสายไทยทรงดำประเพณีที่ได้เข้าไปศึกษาก็จะเป็นประเพณีงานศพพวกเรานักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้วิธีการต่างๆมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)