หน่วยฝึกประสบการณ์ที่6ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่24สิงหาคม พ.ศ.2560
วันนี้ตอนเช้านักศึกษาฝึกงานได้ลงมือทำความสะอาดบริเวณลานชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนชุมชน ให้มีกิจกรรมและส่วนร่วมภายในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)