ฝึกงานวันที่11

วันพุธ ที่16 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้าได้เข้าร่วมประชุม สัมมนากับชาวบ้านหุบกะพง แล้วช่วงบ่ายได้ช่วยกันตรวจสอบสารพิษในผักที่ชาวบ้านหุบกะพงได้ปลูกขาย เพื่อตรวจหาว่าในผักที่จะนำไปขายมีสารพิษหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)