หน่วยฝึกประสบการณ์ที่6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่22สิงหาคม พ.ศ.2560
วันนี้ที่ศูนย์ฝึกได้มีกิจกรรมพาไปดูสวนกล้วยไม้
ดอนเอ๋อ ดอนคา ที่ทำส่งออกนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)