หน่วยฝึกประสบการณ์ที่6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่23 สิงหาคม พ.ศ.2560
วันนี้ตอนสายๆคุนปิยะ ได้พากลุ่มนักศึกษาฝึกงานมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วย และการดูแลรักษา กล้วยที่ปลูกคือกล้วยน้ำว้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)