ฝึกงานวันที่15

วันอังคาร ที่22 สิงหาคม 2560

ลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อนำไปทำแผนที่เดินดินรอบนอก แล้วได้ช่วยกันวาดและระบายสีแผนที่เดินดินค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)