ฝึกงานวันที่16

วันพุธ ที่23 สิงหาคม 2560

ได้ช่วยกันลงสำรวจพื้นที่ เพื่อนำไปทำแผนที่เดินดินของหุบกะพง เช่นบ้านผู้ใหญ่ บ้านอสม อนามัย ฯลฯ แล้วได้ช่วยกันวาดและระบายสีแผนที่เดินดินค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)