ฝึกงานวันที่17

วันพฤหัสบดี ที่24 สิงหาคม 2560

ได้ช่วยกันทำแผนที่เดินดินจนเสร็จ แล้วได้ช่วยกันเก็บรายละเอียดเพื่อให้แผนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)