ฝึกงานวันที่18

วันศุกร์ ที่25 สิงหาคม 2560

ได้ช่วยทางศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพงต้อนรับคณะทัวร์ที่มาศึกษาดูงาน และได้นำทางพาไปสถานที่ต่างๆ เช่นศูนย์ป่านศรนารายณ์ ที่เป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษของชาวบ้านของหุบกะพงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)