หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 24 สิงหคม 2560
เวลาโดยประมาณ 08.00-08.30 ถึงสถานที่ฝึกงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยงให้ไปปรับภูมิทัศน์ที่ลานชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ให้กับคนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือการค้าขายสินค้าการเกษตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)