ผมได้มีโอกาศไปเป็นวิทยากรให้การอบรมการ KM ที่นั้นบรรยากาศน่ะครับสนุกสนานมากครับทุกคนให้ความสนใจเหมือนกับว่า KM เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความสุข ดูไปสนุกสนานจนคิดว่าจะได้งานไม่สมบูรณ์แต่พอนำงานออกมานำเสนอแล้วดีเยียมครับทุกคนมีความเข้าใจใน KM มากครับ ผมดีใจมากน่ะครับที่ได้มาเป็นวิทยากรครั้งนี้ และขอชื่นชมกับคุณครูโรงเรียนนี้ครับ