การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(26 ส.ค.60)

   วันนี้เราได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพระประแดง สมุทรปราการ จำนวน240 คน ซึ่งเราได้จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ไว้ 4ฐาน คือ ฐานปรุง ฐานแปรรูป ฐานปลูก และฐานปุ๋ย ซึ่งทางด้านอาจารย์ทัศนีย์ ได้มาบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดโคนคอนโด ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปได้

 

นั่งฟังอาจารย์ทัศนีย์ บรรยาย

การทำไอติมแท่งจากน้ำอ้อย

นั่งฟังอาจารย์ทัศนีย์บรรยาย

   ช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่ ดำเนินสะดวกเพื่อไปหาท่านอาจารย์ มาโนช ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอดำเนินสะดวก เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

นั่งคุยกับอาจารย์มาโนช

ถ่ายรูปร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอดำเนินสะดวก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)