การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่21


วันนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการรับซื้อขยะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดเป็นผู้ทำโครงการเพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนรักษาความสะอาดและช่วยกันดูเเลความสะอาดในชุมชนทางนักศึกษาได้มีการช่วยในการจัดสถานที่เเละให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของขยะให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

จัดสถานที่


จัดสถานที่


คัดแยกขยะ


คัดแยกขยะ


คัยแยกขยะ

คัดแยกขยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)