ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 20

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มของดิฉันได้เข้าไปในสวน เพื่อที่จะเข้าไปตัดตะไคร้ เพราะมีคนสั่งตะไคร้ไว้ทั้งหมด 20 โล โดยตัดแยกแบ่งต้นกับใบ นำต้นมาสับให้พอหยาบและส่วนใบใช้กรรไกรตัด ใบตัดไม่ต้องยาวมาก เพื่อที่จะนำไปทำชาตะไคร้ โดยมีป้าทิพย์ได้รับงานนี้มาและก็ให้กลุ่มดิฉันช่วยกันทำ แบ่งกันทำคนละหน้าที่ และมีป้าตรงคอยควบคุมการทำงานครั้งนี้ หลังจากนั้นก็มาปักผ้าสไบต่อ

                                                      รูปการตัดต้นตะไคร้ให้พอหยาบ


                                                    รูปการตัดต้นตะไคร้ให้พอหยาบ


                                                       รูปการตัดใบตะไคร้ ตัดไม่ต้องยาวมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)