หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ได้ลงไปดูวัฒนธรรมไทยทรงดำ หรือ ลาวโซ่ง คือการทำสิ่งของให้กับผู้ตายชาวไทยทรงดำ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของความไทยทรงดำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)