ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุม ครั้งที่ 20

วันนี้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไป สับตะไคร้เนื่องจากมีคนสั่งตะไคร้สับ 20 โล โดยตัดแยกแบ่งต้นกับใบ นำต้นมาสับพอหยาบและนำใบมาใช้กรรไกรตัด เพื่อนำไปทำชาตะไคร้ แต่วันนี้อาจจะสับได้ไม่ถึงนะครับ โดยป้ากรองทิพย์เป็นคนรับงานมาแล้วก็ให้นักศึกษาช่วยสับครับ และมีป้าตรง ฟักกาลคอยควบคุมการทำครับ                        

                           รูปตะไคร้


                       รูปสับตะไคร้

                       รูปสับตะไคร้

                   รูปตัดใบตะไคร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)