170826-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Curb & kerb

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.25

Ref: # 596765


Collins COBUILD English Usage

อธิบาย ว่าสามารถใช้ “curb” เป็น นาม หรือ กริยา

        ถ้าคุณ “curb” บางสิ่ง หมายถึง

        “คุณควบคุมมัน และยังคงให้มันอยู่ภายในขีดจำกัดที่ชัดเจน” เช่น

              ‘……. Proposals to curb powers of the Home Secretary.’

              ‘You must curb your extravagant tastes.’

สามารถใช้ว่า “บางคน ‘impose a curb on’ บางสิ่ง” เช่น

             ‘This requires a curb on public spending.’

             ‘Another year of wage curbs is inevitable.’

การสะกด “curb” เป็นแบบ US English ของ คำนาม “kerb” ใน British English

โดยการ ออกเสียงไม่แตกต่าง

หากแต่ “kerb” คือ ขอบทางระหว่าง ทางเท้าที่ยกสูงกว่า กับถนน เช่น

            ‘The taxi pulled into the kerb.’

            ‘I pulled up at the curb.’

Collins English Usage

อธิบาย การใช้ “curb” เป็น นาม กับ “ม้า ทั้ง การฝึก ขี่ และการบังคับ”

เรียกอีกคำว่า “curb bit” ที่เป็น ‘a horse’s bit’ = (เหล็กขวางปากม้าแบบหนึ่ง)

              “ใช้ต่อด้วยโซ่ หรือสายโยง เพื่อดึงให้ม้าหยุด”

เรียกอีกคำว่า “curb chain” หมายถึง “โซ่ หรือสายโยง” เอง

           หรือในทางวิทยาศาสตร์การสัตว์แพทย์ หมายถึง

          “อาการบวมแข็ง ที่ขาม้า จุดที่ต่ำกว่า “the hock” = ข้อเท้า เกิดจากการพลิก”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.57.76
เขียนเมื่อ 

I think 'kerb' is used as 'noun' only (ie. edge between/dividing footpath (walkway) and road (motorway).

But 'curb' is used as 'verb' (to control/keep ... on one side of ...) and as 'noun' - much the same meaning.