หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 22 สิงหาคม 2560
พวกเราได้ลงพื้นที่ ดอนเอ๋ยดอนคา เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ที่นำส่งออกต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)