การลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 ศึกษาเส้นทางการทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบในและการทำปฏิทินชุมชน Timeline (25 สิงหาคม 2560)

การลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 ศึกษาเส้นทางการทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบในและการทำปฏิทินชุมชน Timeline (25 สิงหาคม 2560)

                 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ขี่จักรยานไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่  6 เพื่อไปวาดเส้นทางในการทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบในและปฏิทินชุมชนโดยแบ่งให้แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกัน เป็นการทำงานที่เป็นทีมมีการวางแผนก่อนที่จะไปศึกษาในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6ภาพลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 ศึกษาเส้นทางการทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบในและการทำปฏิทินชุมชน Timeline 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)