หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่15สิงหาคม พ.ศ.2560
วันนี้เป็นวันที่ได้ลงชุมชนไปทำแบบสอบถามและพูดคุยกับชาวบ้าน หมู่9 ตำบลสะแกราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)