บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่25 วันที่25 สิงหาคม 2560

  09.00น.พวกเราได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม อสม. ของจังหวัดสุราฏธานีจำนวน50คนได้มาดูงานที่ รพสต.บ้านเก่า อำเภอโพธราม จังหวัดราชบุรี และในตอนบ่ายก็กลับมาทำงานที่ศูนย์

    (ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี)


  (กลุ่ม อสม.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน และได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของงานเกี่ยวกับการทำงานในกลุ่มของอาสาสมัคร)


 (พี่น้องชาวสุราฏธานีเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)