หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 19 )

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

ปฏิทินชุมชนชุมชนสวนตะไคร้สมบูรณ์

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


วันนี้เป็นการทำงานสืบเนื่องจากเมื่อวานที่ค้างคา โดยช่วงเช้าได้ทำปฏิทินชุมชนศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและทำเส้นแบ่งเวลาหรือTimelineศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

สร้างปฏิทินชุมชนศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

สร้างปฏิทินชุมชนศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

สร้างปฏิทินชุมชนศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ต่อด้วยช่วงบ่ายได้ทำเส้นแบ่งเวลาหรือTimelineชุมชนสวนตะไคร้จนเสร็จสิ้นเครื่องมือทั้งหมด

สร้างTimelineชุมชนสวนตะไคร้

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


การทำงานวันนี้ได้ช่วยงายที่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสลับกับการทำงานกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)