ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 25/08/60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

25 สิงหาคม 2560

          วันนี้ช่วงเช้าดิฉัน และเพื่อนอีก 2 คน คือ นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด และนายเอกรินทร์ สีเอก ได้ไปที่ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา เพื่อไปดูแลความเรียบร้อยของตลาดปันสุข วันนี้เป็นวันศุกร์ มีการจับจ่ายซื้อของสินค้าปลอดสารพิษที่ตลาดนัดปันสุข โดยเราไปรอพ่อค้าแม่ค้ากันตั้งแต่ 7.00 น. เมื่อเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามา เราก็ช่วยยกของให้กับพ่อค้าแม่ค้า และช่วยจัดของอำนวยความสะดวกให้ หลังจากนั้น รศ.ดร.เกศินี ก็มาชมตลาด มาร่วมถ่ายภาพและอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดปันสุข และพวกเราก็ได้เดินทางกลับศูนย์ฯ และทำงานของตัวเอง พอได้เวลาเลิกงานเราก็เซ็นชื่อและแยกย้ายกันกลับหอ

ภาพการช่วยพ่อค้าแม่ค้ายกของลงจากรถ ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพการช่วยพ่อค้าแม่ค้ายกของลงจากรถ ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

            ภาพบรรยากาศตลาดนัดปันสุข ถ่ายภาพโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

ภาพการถ่ายภาพร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดปันสุข ถ่ายภาพโดย นางสาวธัญญลักษณ์ นอขุนทด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)