ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่20

วันนี้พวกเราได้ช่วยป้าทิพย์ตัดต้นตะไคร้ในสวน แล้วนำมาล้างนำ้สะอาด จากนั้นใช้มีดซอยบางๆช่วงโคนส่วนช่วงใบใช้กรรไกรตัดความยาวประมาณ2นิ้ว รวมทั้งหมด20กิโล เสร็จแล้วใส่กระด่งตากแดดอ่อนๆ แล้วปักผ้าสไบมอญที่ยังทำไม่เสร็จต่อ

ภาพต้นตะไคร้ที่ตัดในสวน

ภาพซอยตะไคร้

ภาพตัดใบตะไคร้

ภาพพวกเราช่วยกันซอยและตัดต้นตะไคร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)