บทกวี : ตอนนี้ไม่ว่าง

... 

เสาร์อาทิตย์ สอน ป.โท ภาคสมทบ 

เลยต้องหลบ การเขียนกลอน อันอ่อนหวาน 

ไว้ยามค่ำ จะร่ำหา เยาวมาลย์ 

ด้วยบทกลอน อันหวานซึ้ง มาตรึงใจ 

...

ชยพร  แอคะรัจน์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)