หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่10 สิงหาคม 2560 เวลา10.00 น.ได้ไปบ้านลุงวิท ซึ่งเป็น อบต.ของหมู่9 หมู่บ้านสะแกราย ได้ไปนั่งพูดคุยและสอบถามความเป็นมาของประวัติหมู่บ้าน และเนื้อหาที่สำคัญ เพื่อนำมาเป็นประเด็นที่จะดำเนินการทำงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)