หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่18สิงหาคม พ.ศ.2560 วันนี้ทำกิจกรรมคือช่วยกันทำมู่ลี่ให้กับศูนย์ปิยะชนกเพื่อความสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)