หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 วันนี้เราได้ช่วยกันเก็บใบไม้และทำความสะอาดลานชุมชนพัฒนาให้ดีและสะอาดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)