บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 25 วันที่ 25 ส.ค.2560

ในวันนี้ได้ไปช่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (บ้านเก่า )ต.บ้านฆ้อง ต้อนรับชาวคณะอสม.จ.สุราฎธานี ที่ได้มาศึกษาดูงาน ใน รพ.สต.บ้านเก่า ก็ได้ช่วยเช็ดเก้าอี้ ช่วยทาง รพ.สต.ขายกุนเชียงกับหมูฝอยให้กับผู้ที่มาดูงาน

 
ช่วยกันขายกุนเชียงกับหมูฝอย


ขายกุนเชียงกับหมูฝอยให้กับชาวคณะอสม.จ.สุราฎธานี


ชาวคณะ อสม.จ.สุราฎธานี


ชาวอสม.จ.สุราฎธานีได้เดินชมผลงานของ รพ.สต.บ้านเก่า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)