หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 23 สิงหาคม เราได้ลงในเขตพื้นที่ศูนย์ฝึก เรียนการปลูกกล้วยเรื่องเกี่ยวกับกล้วยในเขตพื้นที่กับลุง สอนวิธีการปลูกการบริโภค การนำมาแปรรูป เป็นรายได้เสริมให้กับบ้านหรือคนในชุมชนกล้วยทอดอร่อยมากครับผมชิมมาแล้ว ละได้วิดวัชพืชออกจากบ่อน้ำเพื่อให้เร่งการเจริญเติบโตด้วยครับ

>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)