หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 25 สิงหาคม เราได้ลงพื้นที่ในเขตชุมชนหมู่บ้านสะแกราย ชาวบ้านไทยทรงดำหรือลาวโซ่งได้ทำการสาน การทำอุปกรณ์การทำพิธีเกี่ยวงานศพ และเราได้พุดคุยกับคุณลุงความเป็นมาของไทยทรงดำและเรื่องราวคร่าวๆของชาวไทยทรงดำตั้งแต่บรรพบุรุษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)