ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ27สิงหาคม2560


วันนี้มีคณะมาดูงานจาก พระประแดง จำนวน260คน ทางศูนย์ได้จัดให้เข้าฟังบรรยาย ข้อมูลประวัติของศูนย์และฐานที่ได้จัดไว้ ชุดล่ะ130คน ประมาณ15นาที แล้วก็ปล่อยให้เข้าแต่ล่ะฐานที่เตรียมไว้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)