การฝึกวิชาชีพ(25 สิงหาคม 2560)

ได้ไปลงพื้นที่ในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 ได้สำรวจเส้นทางเริ่มต้นถึงสุดเขตของหมู่6ได้สำรวจเส้นทางและบ้านแต่ละหลังซอกซอยได้เอาข้อมูลที่ได้มาทำแผนที่ชุมชนเอาไปวาดลงกระดาษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)