ครั้ง16

วันที่ 24 สิงหาคม 60 

 วันนี้ได้เข้าร่วมงานประกวด เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมของหมู่4ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐฏิจพอเพียง โดยมีป้านุชเป็นผู้ประกวด เพื่อชิงรางวัลพระราชทาน ในวันพืชมงคล ตอนนี้ป้านุชได้เข้ารอบถึงระดับเขตแล้ว ต่อไปก็ภูมิภาค

              กระทรวงการเกษตรเป็นกรรมการ และมีนายก มีผู้ใหญ่ และนายอำเภอ มาร่วมในงานนี้

                                                                   คณะกรรมที่ตรวจการประเมิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)